• A+

  • A

  • A-

Bygdemedel

Vi på RES vill engagera oss i den bygd där vi verkar och vara någon man gärna för samtal med. Genom s.k. bygdepeng har vi möjlighet att finansiellt stötta projekt inom det lokala förenings-och näringslivet som kommer bygden till nytta. Bygdepeng, eller bygdemedel, är ett frivilligt åtagande där vi årligen avsätter en del av intäkterna från vindkraftparken, oftast till en stiftelse, som sedan kommer bygden till del genom att föreningar, företag och privatpersoner kan tilldelas pengar till projekt som medför nytta till bygden. RES har därför tagit kostnaden för att återansluta Folkets Hus Grundsjön till elnätet.  

Övriga exempel på vad bygdemedel har använts till i områden där vi byggt vindkraftsparker:​

  • Skoterleder​
  • Vägrenoveringar​
  • Hjärtstartare och HLR-utrustning​
  • Upprustning av bygdegård och jaktklubbsstuga​
  • Återuppstart av lanthandel​
  • Multiaktivitetsyta till idrottsklubb​
  • Badbryggor